Akcja „Sprzątanie świata”

Europejski Dzień Języków
12 października 2022
Uczniowie dla zwierząt
4 listopada 2022
Europejski Dzień Języków
12 października 2022
Uczniowie dla zwierząt
4 listopada 2022
Uczniowie naszej szkoły z inicjatywy SU w ramach ogólnopolskiej akcji "Sprzątania Świata" na godzinach wychowawczych zbierali śmieci na wyznaczonych odcinkach Tylicza. Definicja „Sprzątanie świata" - [ z ang. Clean Up the World], akcja międzynarodowa, w której łączy się powszechną manifestację przeciw zaśmiecaniu środowiska z pracą społeczną nad jego oczyszczeniem. Akcję rozpoczął Ian Kiernan w styczniu 1989 w Australii. W 1993, przy poparciu Programu Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych, akcja rozprzestrzeniła się na inne kraje. Do Polski przeniosła ją pani Mira Stanisławska-Meysztowicz w 1994. Odbywa się co roku we wrześniu, a organizatorem jest fundacja „Nasza Ziemia". Celem "Sprzątania świata" jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska - poczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów po długofalowe, rozbudowane programy ekologiczne. Dziękujemy za zaangażowanie uczniom i wychowawcom!
Skip to content