Ramowy plan dnia w przedszkolu

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GMINNYM PRZEDSZKOLU W TYLICZU W ROKU SZK 2022/23

Ramowy rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do potrzeb dzieci wynikających z ich rozwoju, warunków życiowych, wieku i założeń programowych przedszkola. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza jest organizowana odpowiednio do potrzeb dzieci i prowadzona na podstawie przyjętego programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do nowej podstawy programowej.

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W NASZYM PRZEDSZKOLU REALIZOWANA JEST W GODZINACH 800  DO 1300

Godziny pracy

Zakres aktywności i czynności dzieci

7.30-8.20

Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe. Ćwiczenia poranne. Ćwiczenia artykulacyjne.

8.20-8.30

Czynności higieniczne przygotowujące do śniadania.

8.30-.9.00

Śniadanie. Mycie zębów.

9.00-11.15

11.15-11.30

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z  całą grupą  w sali lub na powietrzu prowadzone według planów miesięcznych dla poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową – uwzględniające podział na grupy wiekowe. Zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, zabawy ruchowe, gry sportowe, zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki,  obserwacje przyrodnicze.

Czynności porządkowe i higieniczne przygotowujące do obiadu.

11.30-12.00

                                                                                                          Obiad.

12.00-15.30

Po obiedzie dzieci słuchają bajek, muzyki relaksacyjnej. Zabawy dydaktyczne doskonalące funkcje poznawcze lub sprawność grafomotoryczną. Kontynuacja działalności edukacyjnej. Praca indywidualna, wyrównawcza. Zajęcia dodatkowe. Zabawy integracyjne, ruchowe, plastyczno-techniczne, tematyczne w sali kierowane przez nauczyciela. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela w sali przedszkolnej lub w ogrodzie.

Zajęcia z J. angielskiego : Poniedziałek: 10.00-10.25

                                               Środa: 09:55-10.25

Zajęcia z Religii: Poniedziałek: 10.25-10.55

                               Środa :10:25-010:55

Rytmika:  Czwartek: 13:10

Zajęcia czytelnicze: Piątek :11.00

Godzina dostępności:

p. Dorota Matuła: Wtorek 11.30-12.30

p. Patrycja Tymczyszy: Czwartek 12.30-13.00

p. Sylwia Ząber ( psycholog) Poniedziałek: 14.45- 15.15

Do realizacji za zgodą Rodziców w roku przedszkolnym 2022/2023:

  1. „Warsztaty z Robotyki dla Dzieci”
  2. „Drużyna Kangura”
Skip to content