Ozdabiamy pierwszą stronę w zeszycie

Aktywny Małopolanin
9 września 2022
Uczniowie SP w Tyliczu, SP w Bereście oraz SP w Piorunce wzięli udział w wyzwaniu ozdabiania pierwszej strony w zeszycie do nauki języka niemieckiego. Celem tego zadania było promowanie talentów plastycznych młodzieży oraz rozbudzenie zainteresowań młodych ludzi kulturą państw niemieckiego obszaru językowego. Zobaczcie efekty ich pracy.
Skip to content