Relacja z warsztatów „OZE blisko nas”

Szlachetna Paczka 2022
10 grudnia 2022
Odwiedziny Mikołaja w Przedszkolu
18 grudnia 2022
Szlachetna Paczka 2022
10 grudnia 2022
Odwiedziny Mikołaja w Przedszkolu
18 grudnia 2022
Młodzież ósmych klas w Samorządowe Centrum Edukacji Szkolnej w Tyliczu w Gminie Krynica-Zdrój wzięła udział w kampanii edukacyjnej p.t. „OZE blisko nas” organizowanej przez Powiat Nowosądecki.Warsztaty poprowadziła dr inż. Joanna Jasnos – doradca ds. klimatu i środowiska ze Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu.
Celem kampanii "OZE blisko nas" jest przybliżenie młodzieży szkół podstawowych tematyki odnawialnych źródeł energii. Aby następował dalszy rozwój wykorzystania OZE zarówno w Polsce jak i na świecie potrzebujemy kształcić specjalistów w tej branży. Zachęcamy zatem młodzież do kierowania swojego zainteresowania właśnie w stronę odnawialnych źródeł energii. Stąd pomysł na kampanię „OZE blisko nas”, żeby zbliżyć młodzież do OZE – zbliżamy OZE do młodzieży.
Tematyka odnawialnych źródeł energii (OZE) jest bardzo obszerna - zaliczamy do niej:
energetykę wiatrową,
energetykę słoneczną,
energetykę wodną,
energetykę geotermalną,
wykorzystanie ciepła powietrza,
gruntu i wody za pomocą pomp ciepła,
wykorzystanie biomasy (w procesach spalania, produkcji biogazu, biopaliw).
Warsztaty odbyły się w dwóch częściach:
część pierwsza - prelekcja na temat rodzajów energii i konwersji energii kinetycznej, potencjalnej, elektrycznej, chemicznej, cieplnej oraz ich powiązania z OZE – głównie energią wiatru, Słońca i energią geotermalną;
część druga – warsztatowa – polegała na przeprowadzeniu kilku eksperymentów z wykorzystaniem zestawu edukacyjnego. Eksperymenty te miały odpowiedzieć na kilka ważnych – inżynierskich pytań.
Na przykładzie składanych zestawów do wykorzystania energii wiatru (turbiny wiatrowej), promieniowania słonecznego (paneli fotowoltaicznych) oraz turbiny wodnej młodzież miała okazję poznać zasadę ich działania oraz pewne zależności. Przeprowadziliśmy doświadczenia sprawdzające czy liczba łopatek i ich kształt w turbinach wiatrowych ma znaczenie, czy ustawienie turbin wiatrowych w kierunku wiatru lub pod kątem do kierunku wiatru wpływa na napięcie elektryczne generowane w układzie. Badaliśmy wpływ naświetlenia/promieniowania słonecznego oraz zacienienia i kąta nachylenia paneli względem źródła światła na napięcie generowane przez panele fotowoltaiczne. To tylko niektóre pytania poruszone na warsztatach.
Rozwój OZE jest jednym z bardzo ważnych działań dla klimatu i energii, a kampania „OZE blisko nas” jest prowadzona w Powiecie Nowosądeckim w ramach zadań I fazy projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMALOPOLSKA ,,Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego’’ (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA/LIFE 19 /PL/000005) sfinansowanego z programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej."
Skip to content