ROK SZKOLNY 2016/2017

ROK SZKOLNY 2017/2018
4 października 2017
ROK SZKOLNY 2017/2018
4 października 2017

20 sierpnia 2017 r. już po raz trzeci przy współpracy ze Szkolnym Centrum Wolontariatu Empatia działającym przy Zespole Szkół Ekonomiczno – Ogrodniczych w Tarnowie wolontariusze z naszej szkoły podstawowej i gimnazjum kwestowali przy Kościele pw WNMP w Krynicy – Zdroju na rzecz budowy hospicjum w Tarnowie.

Hospicjum Via Spei jest realizacją powszechnego prawa człowieka do życia bez bólu i do opieki paliatywno-hospicyjnej w ostatniej fazie życia z chorobą. 

Hospicjum Via Spei otaczać będzie opieką osoby żyjące z chorobą w stanie terminalnym po zakończeniu onkologicznego leczenia przyczynowego. Zgodnie z najlepszą wiedzą medyczną będzie świadczyć pomoc w zakresie minimalizowania dolegliwości i objawów choroby. Dbając o intymność i poczucie godności osób dotkniętych chorobą oraz ich rodzin, zapewniać będzie pomoc duchową i psychologiczną. W miarę możliwości organizacyjnych wspólnie z Fundacją Kromka Chleba będzie podejmować działania na rzecz rozwiązywania problemów socjalnych rodzin dotkniętych chorobą.

Dzięki staraniom Fundacji Kromka Chleba leczenie i opieka w Hospicjum Via Spei będzie bezpłatna zarówno dla pacjentów korzystających ze świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i pozbawionych tej formy ubezpieczenia powszechnego.

=============================================================================

W ramach wolontariatu 15 stycznia 2017 roku już po raz trzeci nasi uczniowie z gimnazjum kwestowali na terenie Tylicza, Muszynki i pierwszy raz w Mochnaczce na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tego roku wolontariusze uzbierali 5702,22 zł.

=============================================================================

W okresie wakacji 2016 roku uczniowie naszej szkoły pracowali jako  wolontariusze w Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej „Aktywny Tylicz”.      

W ramach wolontariatu uczestniczyli w realizacji projektów sportowych, m.in. zawodów rowerowych, turnieju piłki plażowej.

Udział wolontariuszy w projekcie obejmował pomoc członkom stowarzyszenia w przeprowadzeniu zawodów, zabezpieczeniu stanowisk: kulinarnego, plastycznego dla dzieci, sekcji porządkowej oraz pomoc w biurze zawodów.

Uczniowie realizowali powierzone im zadania z należyta starannością  i zaangażowaniem. Wykazali się również otwartością oraz umiejętnością współpracy  w zespole i komunikacji, czym przyczynili się do sukcesu projektów i ich dynamicznego rozwoju.

=============================================================================

Skip to content